Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës 

Stafi Akademik, Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës

  • Departmenti i Informatikës & Teknologjisë

Matematikë/Statistikë/Fizikë

Aurora Binjaku (bio) Dr. [email protected]
Irma Guga (bio) MSc. [email protected]
Alda Osmeni (bio) Msc. [email protected]

Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

Mimoza Durrësi (bio) Prof. Dr. Mimoza.Durrë[email protected]
Kujtim Haxho Dr. [email protected]
Zhorzheta Sota MSc. [email protected]
Ferdinant Maho (bio) MSc. [email protected]
  • Departmenti Inxhinierisë dhe Arkitekturës

Inxhinieri Industriale

Maksim Cipi (bio) Dr. [email protected]
Tania Floqi Prof. Dr. [email protected]
Shkëlqim Zeqo (bio) Dr. Shkë[email protected]

Inxhinieri Ndërtimi dhe Arkitekturë

Gafur Muka (bio) Msc. [email protected]
Lida Miraj (bio) Prof. Dr. [email protected]
Angjelin Shtjefni (bio) Prof. Dr. [email protected]
Enkelejda Prifti Msc. [email protected]
Silvana Sukaj Phd. [email protected]
Robert Kodra (bio) Msc. [email protected]
  • Qëndra për Zhvillimin e Teknologjisë dhe Inovacionin
Arben Dushi (bio) Prof. Asoc. Dr. [email protected]
Petraq Papajorgji (bio) Prof. Dr. [email protected]
Agim Kasaj Dr. [email protected]
Ana Boja Msc. [email protected]
Anxhela Ferhataj (bio) Msc. [email protected]
Elsajda Bardhica (bio) MSc. [email protected]
Aleksandër Pulla (bio) MSc. [email protected]
Gersi Mirashi (bio) MSc. [email protected]
Emisa Isufaj (bio) MSc. [email protected]

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës