gersi mirashi

MSc. Gersi Mirashi

Kualifikime Akademike Fusha e Studimit / Universiteti
Master Shkencor Teknologjia e Informacionit,

Universiteti Europian i Tiranës

Bachelor Studime për Administrim Biznesi,

Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës

Specializime –  Specializim në fushën e rrjetave kompjuterike, CCNA, Cisco Academy

–  Trajnim “Quality Assurance” Universiteti Koblenz Landau Germany

–  Trajnim “Network Administrator” Harry Fultz Institute

–  Trajnim “Maximum Performance” Universiteti i Sheffield

 

Me një eksperiencë prej 15 vitesh pune, në menaxhimin dhe suportin e sistemeve të teknologjisë së informacionit në sektorin privat në Shqipëri. Këtu përfshihen institucione të medias dhe institucione arsimore.