Për Prindërit

Të dashur prindër,

Ju i keni inkurajuar, motivuar, udhëzuar, mbështetur dhe frymëzuar fëmijët tuaj. Kalimi në universitet është një udhëtim i madh për maturantët, dhe ne e dimë që ju jeni në atë udhëtim me ta.

 Si një prind, ju do të shihni se rrjeti i mbështetjes së fëmijës tuaj rritet dhe do t’i gëzoni kur pasionet e tyre personale dhe akademike lulëzojnë në rrugën e  karrierës, mundësi kërkimi, aktivitete extrakurrikulare, të cilat vihen shërbim ndaj komunitetit të tyre.

UET beson në parimin e punës së vazhdueshme drejt përsosmërisë në të gjitha aspektet e jetës – intelektuale, dhe profesionale.  

Ne përpiqemi t’u japim studentëve tanë mjetet e nevojshme për të shkëlqyer profesionalisht dhe për të bërë ndryshime pozitive, me përgjegjësi shoqërore në mjediset akademike dhe profesionale.  Këto janë qëllime të larta, por ne e dimë që ju dhe fëmijët tuaj janë gati për sfidën universitate e cila do i hedhi në tregun e punës nesër.

 Ndërkohë procesi i regjistrimit në UET nuk duhet të jetë një sfidë dhe ne duam t’ju ndihmojmë ta bëni më të lehtë për familjen tuaj.  

 Nëse jeni duke planifikuar vizitën tuaj të parë në UET ne para praprakisht mund t’ju ndihmojmë me informacion rreth  afateve dhe kritereve të regjistrimit,

(Kriteret e regjistrimit)

apo për të përfituar bursat e shumta që Universiteti Europian i Tiranës ofron si ato të ekselencës, talentit dhe Bursa Kadare.

(Perfitimi i bursave)

Gjithashtu një nga aspektet që UET bën diferencën nga institucionet e tjera të arsimit të lart është ndërkombëtarizimi dhe dhjetra bursa nga programi Erasmus+ në universitetet më prestigjoze në Bashkimin Europian për të kryer një apo më shumë semestra në këto institucione. 

(Bursat dhe shkembimet Erasmus)

Për të gjitha këto dhe shumë informacione të tjera rreth UET ju mund të vini çdo ditë për të kontaktuar me drejtuesit e fakulteteve, këshilluesit tanë të karrierës që fëmija jua të marrë orientimin e duhur akademik dhe profesional, ose mund të kontaktoni në:

 

       

Vendndodhja

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë, Shqipëri.

Cilësi dhe Akerditim

UET ka akreditim të plotë shqiptar. Të diplomuarit marrin një diplomë shqiptare, UET njihet si një nga universitetet më të mira në ballkan dhe universiteti tërheq studentë të lartë nga më shumë se 15 vende të botës. Shkëmbimet Erasmus janë një nga faktoret e suksesit, kjo pasi UET ka marreveshje me shume universitet Europiane te cilat ofrojne bursa dhe mundesi studimi 1 vjecare.

Fushat e studimit dhe Profesorët

UET ofron programe studimi shumë të kërkuara në tregun e sotëm. Programet e ofruara janë: Komunikim, Arte pamore, Psikologji, Arte muzikore, Edukim fizik dhe sporte, Arte skenike, Menaxhim biznesi, Finance, Marredhenie nderkombetare, Shkenca politike, Drejtesi, Teknologji informacioni, Inxhinieri informatike, Arkitekture, Inxhinieri industrilae, Inxhinieri ndertimi, Infermieri, Fizioterapi, Imazheri.

Staf shumë i kualifikuar që vijnë nga nje formim i shkollave me te mira Europiane. Pedagoget janë me përvojë në mësimdhënie në një mjedis shumekulturor të orientuar drejt studentit.

Për Prindërit