REVISTA SHKENCORE

Revistat Polis, Economicus, Medicus, Justicia dhe Ingenious janë instrumenti kryesor nëpërmjet të cilit UET ‘komunikon’ me botën akademike. UET synon të transformojë këto revista në ‘journal of record’ në shkencat sociale, humane, juridike, ekonomike, inxhinierike dhe mjekësore në Shqipëri.

Këto revista shërbejnë për:

  1. kërkues shkencor që të publikojnë kërkim shkencor original
  2. për universitetin që të konsolidojë identitetin e tij shkencor.

Revistat botohen dy herë në vit. Botimet janë:

  • në gjuhën angleze;
  • aplikojnë procesin ‘blind peer review’;
  • përmbushin standarde të mirëcaktuara strukturore.

Për çdo informacion me tepër rreth revistave shkencore te UET dhe rregullave të botimit në to, mund të lundroni në faqet e tyre përkatëse: