Rreth UET

Që prej themelimit të tij, UET ka treguar se është universitet i të gjithëve, i studentëve, pedagogeve, aktorëve shoqërorë dhe politikisht neutral, duke qenë universalisht i hapur ndaj të gjithëve, rrymave, ideve, krahëve politikë, tendencave apo grupeve shoqërore.

Misioni i UET: Integrimi në shoqëri nëpërmejt dialogout, ideve, projekteve, debateve, duke kontribuar si motori i ekonomisë, me ndërtimin e rrjeteve ndërkombëtare, por edhe duke patur përgjegjësinë për tu angazhuar me qëllimin e vetëm për të shtuar vlerat e shoqërisë shqiptare.

Vizioni i UET: Qasja jonë dalluese ndaj kërkimit, edukimit dhe inovacionit do të frymëzojë më tej komunitetin, pedagogët, studentët dhe partnerët, duke i udhëhequr drejt një shoqërie të dijes sa më funksionale në dobi të shoqërisë

THEMELUESIT DHE DREJTUESIT E PARË
Adri Nurellari, Tonin Gjuraj, Henri Çili, Ferit Duka, Romeo Gurakuqi, Ermal Hasimja, Blendi Kajsiu

EKIPI I PARË I RISTRUKTURIMIT DHE I ZGJERIMIT TË UET
Arben Dushi, Dritan Egro, Arbi Agalliu, Tonin Gjuraj, Drita Kruja, Agim Kukeli, Ferit Duka, Nevila Nika, Adrian Civici, Isuf Kalo, Selami Xhepa

Rreth UET