Universiteti Europian I Tiranës, si një institucion I arsimit të lartë, për herë të parë këtë vit akademik sjell diploma profesionale 2 vjeccare, duke I dhënë rëndësi dijes praktike si dhe mundësinë të gjithë maturantëve mesatarja e të cilëve nuk është mjaftueshëm e lartë për të ndjekur ciklin Bachelor, të vijojnë studimet e tyre.

FAKULTETI I EKONOMISË BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT

Programet e studimit

FAKULTETI I INXHINIERISË, INFORMATIKËS DHE ARKITEKTURËS

Programet e studimit

“Aplikime Informatike”
(kliko këtu për të parë programin)