Stafi akademik

Një institucion si Universiteti Europian i Tiranës lider në sektorin e edukimit në Shqipëri, mes shumë pikave të forta, pikën më të fortë ka stafin akademik.

Mbi 200 pedagogë të brendshëm janë pjesë e stafit akademik, nga të cilët më shumë se 150 kanë të paktën titullin Dr. rreth 30 PhD, 31 me titullin Prof. Asoc. Dr dhe 30 Prof. Dr. Pedagogët e UET janë emra të spikatur dhe me status të njohur në fushat e tyre. Shumë prej tyre vijnë nga mësimdhënia në universitete të njohura perëndimore

 • 50 + Pedagogë senior.
  UET, që prej themelimit të tij ka patur prioritet shtimin e pedagogëve Senior me qëllim prurien e eksperincës së tyre akademike në auditor.
 • 50 + Profesorë.
  Profesorët tanë nuk kanë vetëm rolin e mësimdhënies në auditor por ata japin një kontribut të shquar në kërkimin shkencor.
 • 50 + Lektor.
  Mësimdhënia dhe vlerësimi janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Në këtë mënyrë roli kryesor i lektorëve në UET është mentorimi i vazhdueshëm ndaj studentit përgjatë gjithë studimeve të tij.
 • 50 + Asistent
  Ndërthurja e pedagogëve të rinj me ata më të vjetër bën që studentët në auditor të marrin pikëpamje të shumta rreth tematikave të ndryshme.

STAFI AKADEMIK