SHËRBIMET PËR STUDENTËT

Sekretaria Mësimore drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe përbëhet nga:
(i) Zv. Sekretari i Përgjithshëm;
(ii) Sekretaret e Programeve të Studimit (Sekretaria);
(iii) Koordinatoret e Departamenteve (Koordinatoret)
(iv) Zyra e Regjistrimit të Studentit
(v) Zyra e Koordinimit të Shkollës Doktorale
Aplikimi apo kërkesa e shërbimeve të ndryshme qe ju keni marrë duke u paraqitur fizikisht pranë Sekretarisë Mësimore në UET, tashmë prej muajit Prill 2022 ofrohen Online në linkun: https://sherbime.uet.edu.al.”


NrShërbimiForma e aplikimitZyra kryesore përgjegjëse
1Kërkesë për terheqjen nga e PPPONLINESekretare e Programit të Studimit
2Kërkesë për rivlerësimONLINESekretare e Programit të Studimit
3Regjistrimi i lëndëve për përmirësimONLINESekretare e Programit të Studimit
4Regjistrimi i lëndëve për riprovimONLINESekretare e Programit të Studimit
5Kërkesa për ndryshimin e grupit mësimorONLINEKoordinatore e Departamentit
6Kërkesë për riaktivizimin e studimeveONLINEZyra e Regjistrimit të Studentit
7Kërkesë për ndryshimin e programit të studimeveONLINEZyra e Regjistrimit të Studentit
8Kërkesë për ndryshimin e profilit të studimeveONLINEZyra e Regjistrimit të Studentit
9Kërkesë për ç’regjistrimin e studimeveONLINEZyra e Regjistrimit të Studentit
10Ankesë kundrejt stafit akademikONLINEKoordinatore e Departamentit
11Kërkesë për silabuseONLINEKoordinatore e Departamentit
12Vërtetim praktikeONLINEKoordinatore e Departamentit
13Vërtetim DiplomimiONLINESekretare e Programit të Studimit
14Vërtetim StudentiONLINESekretare e Programit të Studimit
15Kërkesë për caktimin e titullarit të diplomësONLINEKoordinatore e Departamentit
16Pajisja me formular paradiplomimiONLINEKoordinatore e Departamentit
17Vërtetim Listë NotashONLINESekretare e Programit të Studimit
NrShërbimiForma e aplikimitZyra kryesore përgjegjëse
1Tërheqja e diplomësFizikishtKoordinatore e Departamentit
2Përzgjedhja e lëndëve sipas semestraveFizikishtKoordinatore e Departamentit
3Dorëzimi i detyrave të kursit (cikli i dytë i studimeve)Online/FizikishtKoordinatore e Departamentit
4Regjistrimi i lëndëve me status Nuk Kualifikohet (NK)FizikishtKoordinatore e Departamentit
5Dorëzimi i punimit të diplomësFizikishtKoordinatore e Departamentit

PERSONELI PËRGJEGJËS SIPAS DEPARTAMENTEVE

Fakulteti

Departamenti

Koordinatore

Sekretare Bachelor

Sekretare Master

Ekonomi, Biznes dhe Zhvillim

Ekonomiks dhe Financë

Eva Sava

Kleda Fishta

Rovena Seferi

Menaxhim dhe Marketing

Melina Lleshi

Shkenca Juridike, Politike dhe MN

Shkenca Juridike

Megi Selamaj

   Helga Kelleci

Shkenca Sociale të Aplikuara

Melina Lleshi

Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Psikologji, Edukim dhe Sporte

Emaljada Memia

 

Kleda Fishta

Arte të Aplikuara

Megi Selamaj

Kleda Fishta

Shkenca Humane dhe Komunikim

Inxhinieri, Informatikë dhe Arkitekturë

Inxhinieri dhe Arkitekturë

Eriklenta Ymeri

Erjola Zhgjuni

Rovena Seferi

Informatikë dhe Teknologji

Shkenca Mjekësore Teknike

Imazheri

Emaljada Memia

 

Helga Kelleci

Infermieri dhe Fizioterapi

KONTAKTET E PERSONELIT

 

Pozicioni

Anëtari i personelit

E-MAIL

Sekretar i Përgjithshëm

Odeta Cacaj, Msc.

[email protected]

Zv. Sekretar i Përgjithshëm

Adelina Rapo, MND

[email protected]

Zyra e Regjistrimit të Studentit

Liri Maho (zv. Administrator)

[email protected]

Ejona Cili (për dokumentacionin)

[email protected]

Merita Kotorri (për çështjet financiare)

[email protected]

Koordinatoret

Eva Sava

[email protected]

Melina Lleshi

[email protected]

Megi Selamaj

[email protected]

Eriklenta Ymeri

[email protected]

Emaljada Memia

[email protected]

Sekretaret Bachelor

Dodona Goxhaj

[email protected]

Erjola Zhgjuni

[email protected]

Kleda Fishta

[email protected]

Sekretaret Master

Rovena Seferi

[email protected]

Helga Këllëçi (Nazaj)

[email protected]

Koordinatore e Studimeve Doktorale

Jola Shpuza

[email protected]