Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës

Përgjegjës i Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Juridike

Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Humane dhe të Komunikimit

Përgjegjës i Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve

Përgjegjës i Departamentit të Arteve të Aplikuara

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Përgjegjëse e Departamentit të Teknologjisë dhe Informatikës

Përgjegjëse e Departamentit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës

Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike

Përgjegjës i Departamentit të Imazherisë

Përgjegjëse e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë