Irina-Canco

PhD. Irina Canco

Irina Canco ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit – Tiranë, me nota të shkëlqyera duke marrë certifikatën “Studentë e dalluar”. Ajo gjithashtu ka kryer studimet e doktoraturës në Shkollën Ndërkombëtare të Doktoraturës në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, Universiteti i Pécs-Hungari. Znj. Canco është pjesë e “Albanian Excellence” në vitin 2010.
Prej rreth 8.5 vitesh ajo ka punuar në Ministrinë e Financave në Shqipëri, si pozicion eksperti. Irina ka qenë homologe konsulente e binjakëzimit Resident për projektin e binjakëzimit: “Zbatimi i një sistemi modern të menaxhimit financiar dhe kontrollit.
dhe Inspektimi Financiar Publik në Shqipëri”, një projekt i financuar nga BE nga fondet IPA 2012.
Znj. Canco është e angazhuar në procesin e mësimdhënies (me kohë të pjesshme) si në universitetet shtetërore ashtu edhe ato private në Shqipëri në programe të ndryshme studimi. Ajo ka marrë pjesë dhe ka përfunduar me sukses disa trajnime të organizuara nga institucione dhe organizata prestigjioze kombëtare dhe ndërkombëtare, si USAID, Qendra e Ekselencës në Financa, Banka Kombëtare Austriake etj.
Ajo është autorja e vetme e shumicës së punimeve të prezantuara në konferencat shkencore ndërkombëtare në të cilat ka marrë pjesë, dhe e disa artikujve shkencorë në revista shkencore ndërkombëtare.
Gjatë viteve 2012-2014, znj. Canco shërbeu si anëtare e Shoqatës së Shkencës Pro Globale me qendër në Bukuresht, Rumani dhe është Asistente Redaktore në bordin editorial të revistës Review of Applied Socio-Economic Research me bazë në Bukuresht, Rumani.
Nga viti 2017 në vazhdim, ajo është profesoreshë me kohë të plotë në Universitetin Europian të Tiranës. Ekspertiza e saj është: Menaxhimi i Operacioneve, Vendimmarrja, Menaxhimi i Riskut Publik dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore. Ajo ka gjithashtu: aftësi komunikuese, grup pune si dhe është autorigoroze për aftësimin e saj të vazhdueshëm profesional.