Picture1

Dr. Forcim Kola

Doktor i Shkencave në Marketing, Universiteti “Aleksandër Moisiu”; Master në Marketing, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë; Bachelor në Administrim Biznes, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.

Me një përvojë disa vjeçare në mësimdhënie, në disa universitete të vendit, përkatësisht për lëndët e fushës së Marketingut dhe Menaxhimit.

Autor i disa teksteve, monografive, si dhe artikujve shkencor për çështje që lidhen me marketingun e shërbimeve financiare, marketingun digjital, mikrofinancën, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.

Ka një eksperiencë të gjatë në fushën e marketingut, menaxhimit dhe sipërmarrjes, kryesisht në sektorin bankar, mikrofinancë dhe sigurime. Aktualisht pedagog me kohë të plotë në UET, pranë Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut.