DITËT E STUDIMEVE SHQIPTARE

Konferenca e Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) është një veprimtari shumë e  rëndësishme shkencore e Universitetit Europian të Tiranës. Çështjet që trajtohen lidhen me shoqërine shqiptare, të rajonit dhe më gjerë në fushat e shkencave ekonomike, humane, sociale, juridike, mjekësore dhe inxhinierike. Konferenca synon të krijojë një mjedis ku shkëmbehen idetë dhe përvojat e studiuesve, kërkuesve dhe specialistëve shqiptarë dhe të huaj të fushave përkatëse.

 

DSSH

DSSH Junior