Ermir Nika

Dr. Ermir Nika

Doktor i Shkencave Ermir Nika, veprimtarinë e tij profesionale e ka shtrirë në disa fusha të rëndësishme si sa i përket krijimtarisë artistike, ashtu edhe në drejtim të studimit dhe kërkimit shkencor. Në vitin 2016 ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave Filologjike me temën: “Fillimet e modernitetit në prozën romanore shqipe, ndërsa në vitin 2005 ka kryer studimet pasuniversitare për titullin Master në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Histori – Filologjisë, dega Gjuhë – Letërsi. Studimet e larta, në degën e gjuhës dhe të letërsisë do t’i përfundonte në vitin 2000 pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë.
Dr. Ermir Nika është autor i një sërë veprash me karakter letrar e studumor.