anjeza

Dr. Anjeza Xhaferaj

Anjeza Xhaferaj është lektore në Universitetin Europian të Tiranës që prej vitit 2011. Aktualisht ajo jep lëndët Menaxhimi i Inovacionit, Hartim dhe Menaxhim Projektesh dhe Lidershipi në Organizatë. Aktualisht ajo mban titullin ‘Doktor’ në Teori Politike, mbrojtur në vitin 2016 pranë Universitetit Europian të Tiranës. Studimet ‘Master’ i ka kryer’ në Sussex University, Mbretëria e Bashkuar. Anjeza ka përfunduar kurset ekzekutive “Leardship and Character in Uncertain Times” në Harvard Kennedy School, Harvard University (2020), “Influencing without Authority in a VUCA World” dhe “Navigationg Change” në Centre for Creative Leadership, Bruksel, Belgjike (2020). Në 2021 Anjeza ka kryer “How to teach entrepreneurship” Masterclass series organizuar nga DEU dhe GIZ Albania. Anjeza ka marrw pjesw nw njw swrw projektesh ndwrkombwtare si “University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters” / U-SIA, “Trainim tw trainerwve pwr Kandidatwt pwr Kwshilla Bashkiakw: “Modeli Funksional i Kwshillave Bashkiakw nw Shqipwri” financuar nga Bashki tw Forta, Helvetas, PoSIG: Erasmus+ Joint MA nw Shkenca Politike nwn drejtimin e Universitetit tw Salzburgut, ConSus – Tempus Project: Connecting Science-Society Collaborations for Sustainability Innovations, “Heart”: Placing Human Rights at the Heart of Higher Education in the Western Balkans. Ajo ka një eksperiencë punë dhjetë vjeçare në sektorin e organizatave humanitare me çështje që kanë lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm, arsimin, infrastrukturën, menaxhimin e riskut, emergjencat dhe burimet njerëzore. Ka marrë pjesë në një serë aktivitetesh të organizuara nga Këshilli i Europes dhe Komisioni Europian në lidhje me barazinë gjinore, globalizimin, ambjentalizimin, zgjidhjen e konflikteve dhe demokracinë e demokratizimin.