KRISTAQ XHARO

Prof. Dr. Kristaq Xharo

Prof. Dr. Kristaq Xharo punon si pedagog në Universitetin Europian të Tiranës në Departamentin e Shkencave Sociale për Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Lëndët e tij mësimore lidhen me Organizatat Ndërkombëtare dhe Studimet Rajonale në programin bachelor dhe strategjinë globale dhe rajonale dhe institucionet e sigurisë dhe sigurisë. Ai është i angazhuar në kërkime akademike me objekt marrëdhëniet ndërkombëtare dhe strategjitë e sigurisë ndërkombëtare, menaxhimin e konflikteve dhe analizën e çështjeve të krimit të organizuar dhe terrorit. Objekti i tij i studimit përfshin edhe teoritë dhe modelin e udhëheqjes dhe analizës për organizatat ndërkombëtare të sigurisë dhe rolin e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare. Rezultatet e kërkimeve, analizave dhe studimeve akademike janë një sërë punimesh si monografi, punime kërkimore, punime me bashkautor dhe artikuj shkencorë. Ai ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare në vendin e tij dhe jashtë vendit.
Prof. Xharo ka qenë udhëheqës i ekipit për disa projekte kërkimore në zonat rajonale, veçanërisht në vendet e Evropës Juglindore si Shqipëria, Kroacia, Sllovenia, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Turqia, Italia, SHBA dhe Ukraina. Ndër këto projekte ishin: SEMEC – Bashkëpunimi për Arsimin Ushtarak të Evropës Juglindore, me qendër në Tiranë; SEEDIRET– Industria e Mbrojtjes, Kërkimi dhe Teknologjia e Evropës Juglindore (Sofje-Bullgari); CBSC – Kundër Përhapjes, Sigurisë Kufitare dhe Kundër Terrorizmit Zagreb, Kroaci; SEESIM – Ushtrimi i Rrjetit Simulues të Evropës Juglindore), fillimisht në Bukuresht dhe më pas në Tiranë. Ndikimi i këtyre projekteve reflektohet në programin dhe angazhimin e përbashkët të qeverive të Evropës Juglindore.
Prof. Xharoka punuar dhe si drejtues dhe dekan në Universitetin Ushtarak “Skenderbej” në Tiranë (2002-2005), dhe më pas rektor i Akademisë Shqiptare të Mbrojtjes (2010-2011). Ai ishte zëvendës përfaqësues ushtarak kombëtar në Shtabin e NATO-s (Bruksel-Belgjikë) (2007-2010). Ai ka punuar si shef i Sekretariatit të Ministrisë së Mbrojtjes Juglindore – SEDM (2005-2007). Për arritjet e tij në vend dhe jashtë vendit u akorduan medalje dhe tituj të shumtë. (Shqipëri, SHBA, Rumani, Bullgari, Greqi etj.)