klajdilogu-photo

MSc. Klajdi Logu

Mësimdhënia e fokusuar kryesisht në lëndët e profilit të Sociologjisë, Shkrimit Akademik dhe Metodave të Kërkimit. I angazhuar si këshillues karriere dhe asistent redaktor i Revistës Shkencore ‘Polis’.

Pjesëmarrës në disa projekte me fokus në çështjet e të Drejtave të Fëmijëve, Barazisë Gjinore, Mbrojtjes së Mjedisit, Transparenca e Administratës Publike dhe Rritja e Pjesmarrjes Qytetare.
Intership pranë Ministrisë së Mirqënies Sociale.

Autor i disa punimeve shkencore të botura në revista shkencore dhe të referuara në konferenca ndërkombëtare.