Këshilli i Studentëve

Këshilli studentor i UET  është organizim i pavarur i studentëve, i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të UET, në strukturat mësimore kërkimore dhe atë të shërbimeve. Këshilli i studentëve zgjidhet nga votat e studentëve dhe zgjedhja e tyre mbështetet në legjislacionin në fuqi. Këshilli i studentëve nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë UET-it. Këshilli i studentëve shpreh mendime dhe propozime për probleme me interes të përgjithshëm të UET-it, si për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj. UET-i e mbështet Këshillin e Studentëve nga ana logjistike dhe mund të financojë projekte të tyre, përmes miratimit të një fondi vjetor. Përfaqësuesit e Këshillit të Studentëve në mbledhjen e tyre të parë, votojnë për të zgjedhur kryetarin e Këshillit, nënkryetarin dhe sekretarin. Fituesi zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Anëtarë të Këshillit të Studentëve konsiderohen të gjithë studentët e ciklit të parë dhe të dytë të studimeve. UET si institucion privat i arsimit të lartë është pjesë në organizimin e këshillave të studentëve në nivel kombëtar:

Senati 2021-2022

President: Oriana Çekrezi

Zv. President: Ambra Perhati

Sekretare e Përgjithshme: Suada Brahimi

Alesia Hatillari
Alvi Thanasi
Ambra Perhati
Antonio Demiri
Arsen Caka
Dea Shehu
Deborah Mucolli
Denisa Ndoci
Dorjan Banushi
Edison Marku
Elisa Demiraj
Elisa Gjipi
Emi Lila
Enea Duro
Enkeled Leba
Erjon Gjoka
Ermal Hoxha
Ester Stefa
Eva Visha
Florian Mala
Franceska Heti
Gabriela Azizaj
Joan Mezini
Joluena Bici
Jona Lici
Katerina Dailani

 

Kejsi Zylalaj
Kevina Gjikondaj
Klaudia Sula
Klerisa Azuni
Krisa Caushi
Krisanta Berdufi
Manjola Hasani
Mardalena Preci
Margarita Xhaxho
Mario Lahi
Marsida Selita
Megi Muca
Nimela Pasha

 

Nina Bakalli
Olivija Musta
Orjald Debinja
Orjana Cekrezi
Rea Goga
Resti Haziraj
Ronaldinjo Canaj
Ronaldo Kuqja
Senad Galiqi
Sindi Bocova
Stela Kapo
Suada Brahimi
Valentina Boci