blendi-770×433

Prof. Asoc. Dr. Blendi Lami

Prof. Asoc. Dr. Blendi Lami është lektor në Universitetin Europian të Tiranës, Fakultetin e Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Departamentin e Shkencave të Aplikuara. Ekspertiza e tij mbulon gjeopolitikën, politikën e jashtme dhe diplomacinë. Në përvojën e tij 15-vjeçare në mësimdhënie ka ndihmuar në zhvillimin akademik dhe profesional të studentëve. Përvoja në fushën pedagogjike gërshetohet me kontribute në sferën e botimeve shkencore. Ka kontribuar në këto fusha duke shkruar artikuj në revista shkencore prestigjioze dhe ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Trajton gjithashtu tematika të fushën së marrëdhënie ndërkombëtare në shtypin e përditshëm. Njihet gjithashtu edhe si përkthyes i disa librave domethënës që ndihmojnë në kuptimin e dinamikave në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare.