Florian-Çullhaj

PhD. Florian Çullhaj

Florian Çullhaj, PhD., është Politolog i arsimuar në Shqipëri dhe Itali, me një eksperincë mbi dhjetë vjeçare në mësimdhënie. Aktualisht, ai është Lektor me kohë të plotë në Universitetin Europian të Tiranës si dhe Lektor i ftuar në Universitetin e Romës ‘Tor Vergata’. Fushat e kërkimit të Florianit fokusohen në; kulturën politike, teoritë e demokracisë, liberalizmin politik dhe autenticitetin. Floriani është autor i librit, Democratization from Within: Political Culture and the Consolidation of Democracy in Post-Communist Albania, (Editore: Nuova Cultura, Collana: Crossroads Nr. 81, Roma, 2017), si dhe i një sërë artikujsh të tjerë të botuar në revista kombëtare dhe ndërkombëtare