melonashi

Prof. Asoc. Dr. Erika Melonashi

Prof. Asoc. Dr. Erika Melonashi

Drejtuese e Qendrës Kërkimore, Fakulteti i Humaniteteve, Edukimit dhe Arteve Liberale

PhD në Psikologji nga Universiteti i Sheffield dhe Profesor i Asociuar nga Universiteti i Tiranës; eksperiencë të gjerë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor në universitete jopublike dhe publike në Shqipëri; pjesëmarrje në trajnime metodologjike dhe short-term scientific missions të financuara nga projekte të BE; anëtare e Komisionit për Edukimin në Vazhdim pranë Urdhrit të Psikologut në Republikën e Shqipërisë, Vlerësuese e jashtme për Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), Mentore në Global Psychology Learning Leadership Institute, pranë Shoqatës së Psikologëve Amerikanë (APA); aktivitet të gjerë shkencor përmes pjesëmarrjes në konferenca dhe botime në revista të rankuara në SCOPUS dhe me faktor impakti.