Edi Puka

Prof. Dr. Edi Puka

Prof. Dr. Edi Puka është diplomuar në vitin 2003 pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit në Universitetin “Aldo Moro”, Bari, Itali. Në vitin 2007, pranë të njëjtit universitet, fiton gradën “Doktor”, në Shkencat e Edukimit. Në vitin 2006 përzgjidhet si Dekan i Fakultetit të Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, ku më pas ka ushtruar detyrën e Zv/rektorit dhe Rektorit.
Prej vitit 2012, zhvillon aktivitetin e tij akademik pranë Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, në Universitetin Europian të Tiranës, ku aktualisht ushtron detyrën e Drejtuesit të Departamentit.