ROVENA-LIKA-KUSHTA

MSc. Rovena (Lika) Kushta

Ka ndjekur studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës. Që prej vitit 2015 dhe në vazhdim është angazhuar në mësimdhënie pranë departamentit të Psikologjisë,Edukimit dhe Sporteve në Fakultetin e Shkencave Humane,Edukimit dhe Arteve Liberale. Prej Tetorit të vitit 2019 i është ngarkuar detyra si Drejtore e Burimeve Njerëzore pranë Universitetit Europian të Tiranës, Gjithashtu, ka qenë redakore e Revistës Shkencore Ndërkombëtare Educatio. Është autore dhe bashkëautore e botimeve të ndryshme shkencore në fushën e Psikologjisë së Shëndetit si: cilësia e jetës,varësia nga interneti,cyberbullying, personaliteti, etj.