Tomi-Treska

Prof. Assoc. Dr. Tomi Treska

Pozicioni në UET: Drejtues i Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve

Kualifikimi Akademik   Fusha e studimit dhe Universiteti
Studimet doktorale Doktor i Shkencave, Universiteti i Tiranës.
Studimet Universitare Histori – Gjeografi,  Universiteti i Tiranës

Drejtësi, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Kurse të ndryshme dhe Specializime

 

·       Modernizimi i kurrikulës të Shkencave Sociale, Universiteti i Gracit, Austri, Universiteti i Parmës, Itali;

·       Menaxhimi i Ciklit të Projektit, Sarajevë, Bosnjë; Sofje, Bullgari.

·       Transformim Konflikti, Ohër, Maqedoni.

·       Vendim-marrje me pjesëmarrje, Shkup, Maqedoni.

·       Partneriteti Shkollë – Familje, Tiranë, Shqipëri.

·       Advokim – Lobim, Tiranë, Shqipëri

 

Me eksperiencë të gjatë në mësimdhënie në nivel universitar, eksperiencë e pasur pune me organizata dhe agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare veçanërisht në fushën e trajnimeve dhe të ngritjes së kapaciteteve të drejtuesve të shkollave dhe mësuesve për tematika që lidhen me administrimin e arsimit, metodologjitë e mësimdhënies, partneritetin shkollë – familje, “qeverisjen e mirë”, etj., hartues i shumë analizave, studimeve, raporteve, vëzhgimeve etj.

Ka publikuar shumë artikuj shkencorë në revista të njohura shkencore brenda dhe jashtë vendit. Prej vitit 2005 e në vijim është autor i teksteve të historisë për sistemin e arsimit parauniversitar.

Ka punuar për rreth 8 vjet me organizata dhe agjenci ndërkombëtare.

Ka qenë anëtar i Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar.