Picture1

Prof. Dr. Agron Cuka

Studimet e larta në Universitetin e Spoteve të Pekinit, Kinë. Mësues i edukimit fizik me klasat sportive nga 1978-1982 dhe deri në 2022 pedagog në UST (Universiteti i Sporteve të Tiranës). Gjatë këtyre viteve drejtuese në pozicione të ndryshme si: Zv. Drejtor për Punën Shkencore, Përgjegjës Katedre, Përgjegjës Departamenti dhe nga 2016-2022 Rektor i UST. Në vitin 1992, 3 muaj specializim në Univeritetin e Sporteve të Hungarisë. 13 vjet atlet me KS Tirana dhe 10 vite trainer. Në kohë të ndryshme anëtar i Komitetit Drejtues në Federatën e Atletikës, në Komitetin Egzekutiv tw Komitetit Olimpik, President i Akademisë Olimpike, Zv. President i Fedratës së Skive. Për disa vite Anëtar i Bordit të ICHPERSD (Këshilli Ndërkombëtar për Edukimin Fizik dhe Sportin). Autor i tre teksteve dhe një monografie, si dhe mjaft referime e botime në revista shkencore brënda e jashtë vëndit.

Aktualisht pedagog pranë Departamentit të Edukimit në UET.