ODETA-CACAJ

MSc. Odeta Cacaj

Odeta Cacaj ka përfunduar studimet Bachelor (Summa Cum Laude) në Psikologji dhe studimet Master në Psikologji Këshillimi pranë Universitetit Europian i Tiranës. Odeta ka qenë aktivisht e angazhuar në forumet drejtuese të UET si Presidente e Këshillit Studentor dhe si anëtare e Senatit Akademik.  Ajo aktualisht është pjesë e stafit akademik si asistente lektore dhe mbulon rolin e Dekanit të Studentëve në Universitetin Europian të Tiranës duke ndihmuar studentët e në zhvillimin e tyre personal, shoqëror dhe akademik. Është autore dhe bashkëautore e botimeve të ndryshme shkencore në fushën e Psikologjisë së Shëndetit si: cilësia e jetës, stresi dhe menaxhimi i stresit, personaliteti, sjelljet shëndetësore etj.