demo_image

MSc. Anxhela Ferhataj

Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike profili Administrim Biznes, Universiteti Europian i Tiranës. Aktualisht është asistent/lektore pranë Departamentit të Informatikës dhe Teknologjisë, UET dhe është e angazhuar si këshilluese karriere dhe akademike në Fakultetin e Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës, UET.

Fushat e kërkimit janë: e-learning, teknologjia, siguria dhe privatësia, menaxhimi i sistemeve të informacionit, digital marketing dhe Internet of Things. Autore dhe bashkëautore e artikujve shkencor të publikuar në revistat shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka marr pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.