Teuta Xhindi

Prof.Asoc.Dr. Teuta Xhindi

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, dega Matematikë si dhe në Universitetin e Shkodrës dega Administrim Biznes.Në vitin 2014 ka përfunduar studimet doktorale në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe në vitin 2021 ka marrë titullin “Profesor i Asociuar”.

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi ka eksperiencë të gjatë në mësimdhënie në lëndët e matematikës, statistikës dhe ekonometrisë. Gjithashtu, është e angazhuar në një sërë projektesh dhe studimesh në rolin e ekspertes në mbledhjen dhe analizën e të dhënave.

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi është pjesë e Rrjetit të Grave në STEM, të krijuar nga SCiDEV, që synon të kontribuojë në fuqizimin social dhe ekonomik të grave duke rritur përfaqësimin e tyre në Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë (STEM), si në akademi ashtu edhe në industri.
Aktualisht është profesore me kohë të plotë pranë Departamentit Informatikë dhe Teknologji, UET si dhe Dekane e Fakultetit të Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës pranë këtij universiteti.