Foro-Aurora-Binjaku

Dr. Aurora Binjaku

Aktualisht punon si Lektore pranë Departamentit të Informatikës dhe Teknologjisë, Universiteti Europian i Tiranës.. Ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Tiranës dhe ka mbrojtur titullin “Doktor” pranë Universitetit Europian të Tiranës në vitin 2016. Ka një eksperiencë 15 vjeçare në sektorin privat në pozicione me rol drejtues, menaxherial dhe drejtuese projektesh. Në aspektin akademik ka pervojë 12 vjeçare në mësimdhënie pranë Universitetit Europian të Tiranës në fushën e Statistikës. Përgjatë periudhës 2019-2022 ka mbajtur pozicionin e Drejtuesit të Departamentit të Informatikës dhe Teknologjisë, UET. Është bashkëautore e 5 librave akademike, ka marrë pjesë dhe ka publikuar disa studime shkencore në konferenca dhe revista brenda e jashtë vendit.