demo_image

Dr. Blerta Nazarko

Dr. Blerta Nazarko

Diplomuar në vitin 2009 (5-vjeçar) Matematikan, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet master Nivelit të dytë në Matematikë Teorike pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2018 ka marrë titullin Doktor me temën e disertacionit me titull: “Ndërtimi dhe analiza e modelit matematik për optimizimin e proceseve te ecurisë në ekonomi”, mbrojtur pranë Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Ka përvojë mësimdhënie në arsimin e lartë publik dhe privat. Ka publikuar në revista shkencore dhe ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare ku është vlerësuar dhe me çmime.

Që nga Tetor 2023, është pjesë e stafit akademik në “Universitetin Europian të Tiranës”.