demo_image

Dr. Sofije Hoxha

Jam pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës, pranë Departamentit të Teknologjisë dhe Informatikës,  

Ne vitin 2008 kam mbaruar studimet Bachelor për matematikë.

Ne vitin 2010 kam mbaruar studimet Master Shkencor per matematike ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres. 

Ne vitin 2021 kam graden shkencore “DOKTOR” ne Universitetin Politeknik i Tiranes.

Prej vitit 2010 kam qënë pjesë e stafit akademik me kohë të pjeshme të Universitetit të Korces  duke u angazhuar në lëndët : Analizë matematike, Probabilitet, Statistikë. Gjithashtu kam dhënë kontributin tim në mësimdhënie në institucione të arsimit parauniversitar. 

Kam publikime dhe artikuj në revista shkencore, si dhe pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.