foto silvana bio

Dr. Silvana Sukaj

[:de]PhD. Silvana Sukaj është Pedagoge në Departamentin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës në Universitetin e UET.

Ajo aktualisht është duke kryer një post-doktorature në Universitetin Tor Vergata, ku gjithashtu fitoi gradën doktor në Inxhinierinë e Ndërtimit. Para diplomimit, ajo ishte një studiuese e ftuar në Universitetin Tor Vergata. Ajo gjithashtu u diplomua për  Master në Arkitekturë nga Universiteti i La Sapienza në Romë.

PhD. Sukaj ka punuar në një sërë studimesh kërkimore që e  kanë pajisur atë me aftësitë për të kryer kërkime të ndryshme në programin material dhe strukturor në disiplinën e inxhinierisë se ndërtimit dhe arkitekturës.[:en]Dr. Silvana Sukaj is a Lecturer in the Department of Architecture and Civil  Engineering at the University of UET.

She is currently a postdoctoral fellow at Tor Vergata University, where she also earned her doctoral degree in Civil Engineering. Prior to her graduation, she was a guest research fellow at the Tor Vergata University. She also received her  master’s degrees in Architecture from the University of Sapienza at Rome.

Dr. Sukaj worked on a variety of research studies that equipped her with the skills to conduct diverse research in material and structural program in the civil engineering discipline.[:]