demo_image

Dr. Ersilio Tushaj

Doktor i Shkencave në “Inxhineri Ndertimi”, Universiteti Politeknik i Tiranës, Master i Shkencave në Inxhinieri Ndërtimi dhe Arkitekturë, Universiteti i Bologna-s “ALMA MATER STUDIORUM”, Itali, specializime te ndryshme si Cikli i Thelluar Teorik ekuivalent master i nivelit të dytë në Inxhineri ndërtimi, Universiteti Politeknik i Tiranës, Master i Nivelit të dytë në BIM-Building Information Modelling, Politekniku i Milano-s Itali, dhe Universiteti i Minho-s Portugali , Certifikim Auditues Energjitik per Ndërtesa, Universiteti Politeknik i Tiranës, Certifikim Sherbimi Civil Departamenti për Administratën Publike, i licensuar per ushtrimin e profesionit si Inxhinier Ndërtimi dhe Arkitekt nga Ministria e Transporteve etj.

Eksperience pune të balancuar midis Universitetit-Mësimdhënie dhe Kërkimit Shkencor (disa Universitete brenda vendit Ismail Qemali, “POLIS”, “Marin Barleti”, Universiteti Politeknik i Tiranës etj.), Industrisë-Projektim dhe zbatimi i veprave ndërtimore (brenda vendit dhe jashtë vendit në bashkepunim me kompani ndërkombëtare prestigjoze ne fushën e ndërtimit), Sherbimi publik-ndjekja e procedurave per investimet publike në administratën publike (nivel pushteti qendror Ministrie dhe vendor Bashkie).

Pjesëmarrës dhe botues në disa konferenca dhe revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, në fushën e optimizimit strukturor, projektimit optimal të celikut, BIM-it, teknologjisë së ndërtimit, betonet me agregatë të ricikluar etj. Fitues i disa olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e matematikës dhe fizikës etj.

Gjuhe te huaja anglisht, italisht dhe spanjisht.