Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës 

Stafi Akademik, Fakulteti i Ixhinierisë, Informatikës e Arkitekturës

  • Departamenti i Informatikës dhe Teknologjisë

Matematikë/Statistike/Fizikë

Aurora Binjaku Dr. [email protected]
Irma Guga MSc. [email protected]
Alda Osmeni Msc. [email protected]

Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

Mimoza Durrësi (bio) Prof. Dr. Mimoza.Durrë[email protected]
Kujtim Haxho Dr. [email protected]
Zhorzheta Sota MSc. [email protected]
Enxhi Zeneli MSc. [email protected]
Ferdinant Maho MSc. [email protected]
  • Departamenti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës

Inxhinieri Industriale

Maksim Cipi (bio) Dr. [email protected]
Arben Dushi (bio) Prof. Asoc. Dr. [email protected]
Tania Floqi Prof. Dr. [email protected]
Robert Kodra Msc. [email protected]

Inxhinieri Ndërtimi dhe Arkitekturë

Elida Miraj Prof. Dr. [email protected]
Angjelin Shtjefni Prof. Dr. [email protected]
Enkelejda Prifti Msc. [email protected]
Silvana Sukaj Phd. [email protected]
  • Qendra “Për zhvillimin e Teknologjisë dhe Inovacionin”
Petraq Papajorgji Dr. [email protected]
Shkëlqim Zeqo Dr. Shkë[email protected]
Agim Kasaj Dr. [email protected]
Ana Boja Msc. [email protected]
Anxhela Ferhataj (bio) Msc. [email protected]
Elsajda Bardhica MSc. [email protected]
Aleksandër Pulla MSc. [email protected]

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës