Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Stafi Akademik, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

  • Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Aleksander Dhima (bio) Prof. Dr. [email protected]
Rajmonda Ballkoçi Msc. Rajmonda.Ballkoç[email protected]
Voltisa Lama (bio) Prof. Asoc. Dr. [email protected]
Isuf Kalo (bio) Prof. Dr. [email protected]
Fedhon Meksi Prof. Dr. [email protected]
Zef Delia Dr. [email protected]
Odeta Cacaj (bio) Msc. [email protected]
Iva Rrugija [email protected]
Anisa Hoxha [email protected]
Esida Caushi [email protected]
Rovena Bode Dr. [email protected]
  • Departamenti i Imazherisë

Pirro Prifti Prof. Dr. [email protected]
Brunilda Mezani (bio) PhD © [email protected]
Nestor Thereska Prof. Dr. [email protected]
Tahir Hysa Prof. Dr. [email protected]
Najada Kallashi Dr. [email protected]
Sulejman Haxhi [email protected]
Fluturim Nela [email protected]
Dritan Idrizi (bio) Msc. [email protected]
Vahidije Kadiu (bio) Msc. [email protected]