Image01

Msc. Lindita Cipa

Diplomuar ne vitin 2017, ne Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” Tirane, Bachelor ne Fizioterapi. Mbaruar studimet Master Shkencor në Shkenca Rehabilituese të Profesioneve Mjekësore në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”,  me rezultate te shkelqyera , Maj 2021.Aktualisht duke zhvilluar studimet e Doktoraturës në “Shkenca Sociale dhe të Sjelljes” në Universitetin Europian të Tiranës (UET).

Pjesemarrese në trajnime të ndryshme mjekësore dhe artikuj shkencorë europianë.Eksperience disa mujore si anëtare e zyrës së zhvillimit të projektit dhe partneritetit pranë Institutit Pashko.

Aktualisht pedagoge me kohë të plotë në UET, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekesore Teknike.