IMG_20211118_124521-01[3778]

MSc. Kristi Cela

Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike , Universiteti i Mjekësisë Tiranë në degën “Fizioterapi”. Ka marrë gradën Master Shkencor në vitin 2020 në Universitetin e Mjekësisë Tiranë.

Njohës shumë I mirë I teknikave dhe metodave bashkëkohore rehabilituese

Aktualisht pedagog me kohë të plotë në UET, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike.