Kujtim-mulgeci

MSc. Kujtim Mulgeci

Diplomuar në degën Infermieri, Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë.
Mer gradën Master Shkencor në Infermieri në Universitetin e Mjekësisë pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë.
Zotërues shumë i mirë i gjuhës Angleze dhe Gjermane.

Aktualisht Pedagog me kohë të plotë në UET, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike.