AAA_6622

MSc. Sulejman Haxhi

Master i Shkencave në Imazheri, Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë. Bachelor në Imazheri, Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë. Autor në dy botime shkencore mjekësore brenda dhe jashtë vendit (Austri). Ushtron profesionin si Teknik Radiolog prej 6 viteve pranë Spitalit Amerikan, Tiranë. Pedagog me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë 2017-2019. Prej vitit 2019 pedagog me kohë të plotë në UET, pranë Departamentit të Shkencave Mjekësore Teknike.