Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Stafi Akademik, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

  • Departamenti i Infermierisë dhe Fizioterapisë

Aleksander Dhima (bio) Prof. Dr. [email protected]
Voltisa Lama (bio) Prof. Asoc. Dr. [email protected]
Admir Jançe Dr. [email protected]
Rajmonda Ballkoçi Msc. Rajmonda.Ballkoç[email protected]
Iva Rrugija Msc. [email protected]
Anisa Hoxha Msc. [email protected]
Esida Caushi Msc. [email protected]
  • Departamenti i Imazherisë

Pirro Prifti Prof. Dr. [email protected]
Brunilda Mezani (bio) PhD © [email protected]
Nestor Thereska Prof. Dr. [email protected]
Tahir Hysa Prof. Dr. [email protected]
Najada Jahiqi Dr. [email protected]
Sulejman Haxhi Msc. [email protected]
Fluturim Nela Msc. [email protected]
  • Qendra e kërkimeve shkencore në shëndet publik”
Isuf Kalo (bio) Prof. Dr. [email protected]
Fedhon Meksi Prof. Dr. [email protected]
Zef Delia Dr. [email protected]
Dritan Idrizi (bio) Msc. [email protected]
Odeta Cacaj (bio) Msc. [email protected]
Adela Danaj (bio) Msc. [email protected]