Përgjegjësit e Departamenteve


Përgjegjës i Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës – Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka

Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka ka më shumë se 16 vjet përvojë në banking qëndror dhe atë tregtar, tregjet e kapitaleve dhe letrave me vlerë në Shqipëri, si dhe rreth 8 vjet eksperiencë akademike si zv. Dekan & Përgjegjës i Departamentit të Financës dhe Zv. Rektor për Procesin Akademik, në Universitetin Europian të Tiranës (UET). Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka ka punuar për institucione të ndryshme, si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës), Bursa e Tiranës SHA (Drejtor i Përgjithshëm), Shoqata Shqiptare e Bankave (Sekretar i Përgjithshëm) dhe Banka Emporiki – Shqipëri, Credit Agricole Group (Drejtor i Përgjithshëm Financiar – CFO) dhe Kolegji Universitar “Luarasi” (Administrator). Ai ka qenë anëtar i Këshillit Konsultativ të Biznesit (në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë & Energjetikës), anëtar i bordit të Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore (MADA), Kryetar i Komitetit të Auditit të Brendshëm (në Ministrinë e Financave), dhe aktualisht është Kryeredaktor i Revistës “BANKIERI”, publikim i Shoqatës Shqiptare e Bankave (AAB), Kryetar i këshillit mbikëqyrës të AK Invest, si dhe anëtar i Komitetit të Auditimit të Brendshëm të INSIG

 

 

Përgjegjëse e Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut-Prof. Asoc. Dr. Arlinda Ymeraj (Keçi)

Ka përvojë të larmishme, thuajse 40 vjeçare në drejtime të ndryshme, përfshirë vendimmarrjen në nivelin më të lartë. Në veçanti, ka përvojë 18-vjeçare në mësimdhënie në nivel (pas)universitar dhe përvojë 20-vjeçare në kërkimin shkencor; Në harkun kohor 2011-2019 ka udhëhequr 10 diploma në programet BA, 55 diploma në programet MSH+MP dhe 5 diploma në Doktoraturë në UET. Ka marrë pjesë me referate dhe kumtesa në 7 kongrese ndërkombëtare të Politika Publike, Sociale dhe Mirëqeverisjes dhe në 9 konferenca shkencore me pjesëmarrje ndërkombëtare në Tiranë. Është autore e 1 monografie kërkimore-shkencore, 2 teksteve akademike, 25 artikujve shkencorë (5 me faktor impakti), 18 policy papers, të botuara në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe 52 oponencave të tezave në UET (9 në BA, 28 në MP+MASH, 15 në Doktoraturë).

Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara: Prof. Asoc. Dr. Roland Lami

Doktor në Shkenca Politike, MA në Sociologji, MA në Studime Europiane dhe BA në Sociologji të Universitetit të Tiranës. Ai është autor i librave: “Njohuri Bazë të Kërkimit në Shkencat Sociale”, “Komunikimi dhe Marrëdhënia Shoqërore”, “Identity of Political Parties in Albania (during the period 1990 – 2013)” “ Kriza e demokracisë lokale”. Gjithashtu, ai ka botuar me dhjetra artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që prej tetorit të 2013 është i përgjegjës i departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara.

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Humane dhe të Komunikimit: Prof. Asoc. Dr. Belina Budini

Prof. Asoc. Dr. Belina Budini është pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës ku aktualisht drejton Fakultetin e Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale si dhe Departamentin e Shkencave Humane dhe të Komunikimit. Më parë, ka mbajtur funksionin e drejtueses së departamentit të Komunikimit dhe të Marrëdhënieve Publike, në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2018. Ka kryer studimet Master në Universitetin e Londrës, Goldsmiths College dhe ato doktorale në Universitetin e Tiranës, për komunikim dhe media. Mban gradën Prof. As. Dr dhe është autore e librave “Tri kohë të Shqipërisë në TIME, 1923-2013”, publikuar në vitin 2014 dhe “Edi Rama, politikani pop(ulist)-star”, publikuar në vitin 2009. Është autore e shumë artikujve dhe analizave të publikuara në media. Ka organizuar, drejtuar dhe marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit. Ka sjellë në shqip disa tekste ndërkombëtare të fushës së komunikimit, duke bashkëpunuar me shtëpi botuese prestigjioze si Mc.Graw Hill Education, Macmillan Education, Sage, etj.

 

Përgjegjës i Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve – Prof. Asoc. Dr. Edi Puka

Prof. Asoc. Dr. Edi Puka është diplomuar në vitin 2003 pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit në Universitetin “A.Moro”, Bari, Itali. Në vitin 2007, pranë të njëjtit universitet, fiton gradën “Doktor”, në Shkencat e Edukimit. Në vitin 2006 përzgjidhet si Dekan i Fakultetit të Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, e më pas ka mbajtur pozicionin e Zv/rektorit dhe Rektorit, pranë të njëjtit institucion. Prej vitit 2012, zhvillon aktivitetin e tij akademik pranë Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, në Universitetin Europian të Tiranës, ku aktualisht mbulon pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit.

Përgjegjës i Departamentit të Arteve të Aplikuara – Dr. Ermir Nika

Doktor i Shkencave Ermir Nika, veprimtarinë e tij profesionale e ka shtrirë në disa fusha të
rëndësishme si sa i përket krijimtarisë artistike, ashtu edhe në drejtim të studimit dhe kërkimit
shkencor. Në vitin 2016 ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave Filologjike me temën: “Fillimet e modernitetit në prozën romanore shqipe, ndërsa në vitin 2005 ka kryer studimet pasuniversitare për titullin Master në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Histori – Filologjisë,
dega Gjuhë – Letërsi. Studimet e larta, në degën e gjuhës dhe të letërsisë do t’i përfundonte në
vitin 2000 pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë.
Dr. Ermir Nika është autor i një sërë veprash me karakter letrar e studumor.

Përgjegjës i Departamentit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës Prof. Asoc. Dr. Arben Dushi

Ing. Arben Dushi fill pas diplomimit në vitin 1983 në degën e Inxhinierisë Mekanike, u emërua pedagog pranë Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës ku punoi për gati 15 vjet pa ndërprerje. Mori gradën Kandidat i Shkencave në 1990, Doktor i Shkencave në 1994 dhe titullin Prof. Asoc. në vitin 2000. Nga 1998 deri në vitin 2006, ai kreu disa detyra të tjera si Drejtor i Agjensisë së trageteve të kompanisë italiane “Adriatica” për Shqipërinë dhe më pas si Drejtor i Njësisë së Zbatimit të Projekteve të Zyrës së Kooperacionit Italian në Shqipëri. Pas këtyre eksperiencave, Ing. Dushi për gati një dekadë ushtroi aktivitetin e tij në sektorin privat të industrisë. Përgjatë tëre kësaj periudhe, ai shërbeu edhe si pedagog i jashtëm në Universitetin Politeknik të Tiranës. Pas rikthimit në vitin 2016 si pedagog me kohë të plotë në KPT, në Tetor 2018 transferohet në UET, në Fakultetin e sapohapur të Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës ku kryen edhe detyrën e Dekanit të Fakultetit.

Përgjegjëse e Departamentit të Teknologjisë dhe Informatikës Dr. Aurora Binjaku

Dr. Aurora Binjaku ka kryer studimet universitare në Fakultetin e Ekonomise pranë Universitetit të Tiranës dhe mbrojtur titullin “Doktor” pranë Universitetit Europian të Tiranës në vitin 2016. Ka një eksperiencë 15 vjeçare në sektorin privat në vend me rol drejtues, menaxherial dhe drejtuese projektesh. Në aspektin akademik ka pervojë 7 vjeçare në mësimdhënie pranë Universitetit Europian të Tiranës në fushën e Statistikës. Është bashkëautore e 3 librave akademike, ka marrë pjesë dhe ka publikuar 10 studime shkencore në konferenca dhe revista brenda e jashtë vendit.

Përgjegjës i Departamentit të Imazherisë – Prof. Dr. Pirro Prifti

Aktualisht pedagog në UET me experiencë 32 vjeçare, me profesion mjek Specialist Reanimator. Ka fituar titullin `Doktor Shkencash` në vitin 1996. Titullin `Profesor i Associuar` në vitin 2001. Titullin `Profesor` e ka fituar në vitin 2015. Tituj të fituar në Fakultetin e Mjekesisë të Universitetit të Tiranës. Botues i disa teksteve mësimore mjekësore dhe i shumë artikujve mjekësore shkencore. Ka qenë Drejtor i Drejtorisë Spitalore pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Ka drejtuar si Dekan i parë dhe pedagog i Shkollës së Lartë të Infermierisë Tiranë (sot Fakulteti i Shkencave Teknike Mjekësore Tiranë), më vonë ka drejtuar si Përgjegjes Departamenti Departamentin e Shkencave Teknike Mjekësore pranë Universitetit publik `Aleksander Moisiu` Durrës. Ka shkruar dhe botuar në mediat serioze shqiptare të shkruara dhjetra artikuj si publicist për problemet e arsimit të lartë dhe të shendetësisë, si dhe shumë artikuj publicitarë. Merr pjesë aktivisht në problemet e reformimit të arsimit të lartë veçanërisht atë të arsimit të lartë profesional mjekesor.

Përgjegjëse e Departamentit të Infermierisë dhe Fizioterapisë – Dr. Voltisa Lamaj

Doktore e Shkencave në Mjekësi nga Universiteti i Hamburgut, Gjermani. Specializim dhe diplomim me titull “Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë“ nga Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Studimet e larta në Mjekësi, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës. Ka kryer specializime të ndryshme jashtë vendit nga Qëndra Universitare Charite-Berlin, Qëndra Universitare e Hamburgut, Universiteti i Amsterdam-it, King’s College London, Qëndra Spitalore Universitare e Vienës, Universiteti i Salzburgut. Me eksperiencë klinike dhe liçensim në fushën e shëndetit mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve. Autore e disa botimeve brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 2013 pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës. Fokusi si lektore është në Psikopatologjinë e fëmijërisë dhe adoleshencës dhe Psikologjinë e zhvillimit. Në vitet 2004-2009 ka punuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës si kordinatore e projektit amerikano-austriak «Open Medical Institute» për edukimin e mjekëve në vazhdimësi.