JOANA-SHIMA-min

MSc. Joana Shima

Joana Shima është diplomuar në Shkenca Ekonomike, në degën “Financë-Bankë”, pranë Universitetit Europian të Tiranës, Tiranë, 2015. Ka qenë pjesëmarrëse në disa konferenca të zhvilluara pranë Universitetit Europian të Tiranës, si dhe bashkëautore në librin, “Cikël ushtrimesh të zgjidhura, Financat e Ndërmarrjes”. Aktualisht, është pjesë e stafit akademik pranë Departamentit të Financës dhe Ekonomiksit.