JOANA-SHIMA-min

MSc. Joana Shima

Pozicioni në UET: Pedagoge, Departamenti i Ekonomiksit dhe Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit.

 

KUALIFIKIM AKADEMIK FUSHA E STUDIMEVE DHE UNIVERSITETI
Studimet në ciklin e tretë, Doktoraturë Doktorante, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

 

 

Studimet Master

Master i Shkencave  në degën “Financë – Bankë”, Fakulteti Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit , Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.
Studimet Bachelor Bachelor në degën “Financë – Bankë”, Fakulteti Ekonomisë dhe Teknologjisë së Informacionit , Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kurse specializimi të ndryshme

Trajnimi me temë “Si të ndërtoni një grup kërkimor”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim mbi përdorimin e metodave kërkimore: ““Use of Survey as Research Method”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim: Mësimdhënia, Cilësia dhe Strukturimi”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim: Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit financiar. Instituti i Kontabilistëve të Miratuar.Tiranë, 2021.

Praktikë profesionale pranë “Credins Bank”, Tiranë.

Praktikë profesionale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti Financës dhe Kontabilitetit, Tiranë.

Asistent Lektore pranë Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian i Tiranës. Gjithashtu, është kandidate për doktoraturë në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Është diplomuar në degën “Financë dhe Bankë”, Fakulteti Ekonomik dhe IT në Universitetin Europian të Tiranës, në vitin 2015. Autore e disa artikujve shkencorë të përgatitur në kuadër të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare. Prej Tetorit 2015 është pjesë e stafit akademik në Departamentin e Ekonomiksit dhe Financës.