JOANA-SHIMA-min

MSc. Joana Shima

Position held in EUT: Assistant Lecturer, Department of Finance and Economics, Faculty of Economics, Bussines and Development.

 

ACADEMIC QUALIFICATION FIELD OF STUDIES AND UNIVERSITY
PhD Studies PhD candidate, Faculty of Economics and Agribusiness, Agriculture University of Tirana, Tirana.

 

 

Master Studies

Master of Science in “Finance and Banking“, “Bank and Financial Market “, European University of Tirana, Tirana.
Academic Studies, Bachelor Bachelor in “Finance and Banking“, European University of Tirana, Tirana
 

 

 

 

 

 

 

 

Different Specialization courses

Trajnimi me temë “Si të ndërtoni një grup kërkimor”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim mbi përdorimin e metodave kërkimore: ““Use of Survey as Research Method”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim: Mësimdhënia, Cilësia dhe Strukturimi”, Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë.

Trajnim: Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit financiar. Instituti i Kontabilistëve të Miratuar.Tiranë, 2021.

Praktikë profesionale pranë “Credins Bank”, Tiranë.

Praktikë profesionale pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti Financës dhe Kontabilitetit, Tiranë.

Joana is a PhD candidate at the Faculty of Economics and Agribusiness at the Agricultural University of Tirana. She is graduated in "Finance and Banking" field, Faculty of Economic and IT at the European University of Tirana, in 2015. Author of some scientific articles prepared in the framework of participation to international conferences. Since October 2015, she is part of the academic staff at the Department of Finance and Economics.