Dean of the Faculty of Economics, Business and Development - Prof. Assoc. Dr. Elvin Meka

Prof.Asoc.Dr. Elvin Meka has more than 16 years of experience in central and commercial banking, capital and securities markets in Albania, as well as more than 9 years of academic experience as Vice Dean & Head of Department of Finance and Vice Rector for Academic Process, at European University of Tirana (UET). Prof.Asoc.Dr. Elvin Meka has worked for various institutions, such as: Bank of Albania (Issuing Department, Monetary Operations Division, Stock Exchange Department), Tirana Stock Exchange (CEO), Albanian Association of Banks (Secretary General), Emporiki Bank – Albania, - Credit Agricole Group (CFO) and “LUARASI” University College (Administrator). He has been board member of Mountainous Areas Development Agency – MADA, Business Consultative Council, Chairman of Internal Audit Committee for Public Sector at Ministry of Finance, member of “INSIG” Internal Audit Committee, and currently he is Editor-in-Chief of “BANKIERI” Magazine, a publication of Albanian Association of Banks (AAB), Chairman of “AK Invest” Supervisory Board and member of Albanian Securities Exchange – ALSE, Supervisory Board.

Dean of the Faculty of Law, Political Science and International Relations - Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe

From 2021, Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe, holds the position of Dean of the Faculty of Law, Political Science and International Relations.

Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe, graduated in Law in 2005 at the University of Macerata in Italy, where she completed her Master studies "Cooperation and Development in the Euro-Mediterranean" at the Faculty of Political Science. In 2010 she completed his doctoral studies with excellent results in the field of family law at the University of Macerata in Italy. She is an "Associate Professor" since 2015.

Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe has a long academic experience and has attended several professional trainings. She has contributed to important international conferences and has published many articles in prestigious scientific journals at national and international level. In the period 2010-2018, Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe has held important academic positions at the European University of Tirana as: Member of the Academic Senate, Head of the Department "Private Law", Head of Profile at the Doctoral School, etc.

Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe has over 15 years of experience as a lawyer, collaborating with local and international legal offices, institutions and organizations. Since 2013 she has been licensed as a lawyer by the National Chamber of Advocates in Albania. Prof. Assoc. Dr. Juelda Lamçe has also collaborated as a legal expert on important projects at national, regional and international level. In the period 2018-2021, she held the position of Director of the ProSEED Project Implementation Unit (GIZ) at the Ministry of Finance and Economy.

Her areas of interest are related to human rights, non-discrimination and gender equality, family law, protection of minors, migration, employment policies, protection of vulnerable groups, etc.

Dean of the Faculty of Humanities, Education and Liberal Arts - Prof. Assoc. Dr. Belina Budini

Prof. Assoc. Dr. Belina Budini is a lecturer at the European University of Tirana where she is currently the Dean of the Faculty of Humanities, Education and Liberal Arts and heads the Department of Humanities and Communication. Previously, she held the position of Head of the Department of Communication and Public Relations, in the period from 2013 to 2018. She completed Master studies at the University of London, Goldsmiths College and doctoral studies at the University of Tirana, for communication and media . Holds the rank of Prof. As. Dr. and is the author of the books "Three times of Albania in TIME, 1923-2013", published in 2014 and "Edi Rama, pop (ulist) -star politician", published in 2009. She is the author of many articles and analyzes of published in the media. He has organized, directed and participated in many national and international conferences, at home and abroad. He has brought in Albanian several international texts in the field of communication, collaborating with prestigious publishing houses such as Mc.Graw Hill Education, Macmillan Education, Sage, etc.

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës –  Prof. Asoc.  Dr. Teuta Xhindi

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, dega Matematikë si dhe në Universitetin e Shkodrës dega Administrim Biznes.Në vitin 2014 ka përfunduar studimet doktorale në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe në vitin 2021 ka marrë titullin “Profesor i Asociuar”.

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi ka eksperiencë të gjatë në mësimdhënie në lëndët e matematikës, statistikës dhe ekonometrisë. Gjithashtu, është e angazhuar në një sërë projektesh dhe studimesh në rolin e ekspertes në mbledhjen dhe analizën e të dhënave.

Prof.As.Dr.Teuta Xhindi është pjesë e Rrjetit të Grave në STEM, të krijuar nga SCiDEV, që synon të kontribuojë në fuqizimin social dhe ekonomik të grave duke rritur përfaqësimin e tyre në Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë (STEM), si në akademi ashtu edhe në industri.
Aktualisht është profesore me kohë të plotë pranë Departamentit Informatikë dhe Teknologji, UET si dhe Dekane e Fakultetit të Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës pranë këtij universiteti.

Dean of the Faculty of Medical Technical Sciences Prof. Assoc. Dr. Voltisa Lama

Prof. Assoc. Dr. Voltisa Lama has awarded the title Doctor of Medicine (Dr. med.) at the University of Hamburg, Medical Faculty, Germany. She is graduated as “General Physician” and as “Child and Adolescent Psychiatrist” from the Faculty of Medicine, University of Tirana. Dr. Lama has attended several trainings and courses abroad from University Centre Charite-Berlin, University Centre Hamburg-Clinic for Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University of Amsterdam, King’s College London, University Hospital of Vienna and University of Salzburg. She is a consultant doctor licensed in Child and Adolescent Mental Health since 2008. Author of several albanian and english publications. Since 2013 she is working as full time lecturer at the European University of Tirana, as well as Head of Department during 2018-2021. Her research interests are in Child and Adolescent Psychopathology. During 2004-2009 she worked in the International Cooperation Office of the Medical Faculty, University of Tirana as Coordinator of the American-Austrian project «Open Medical Institute» for continuing medical education.