Anilda Bozdo

Prof. Dr. Anilda Bozdo

Prof. Dr. Anilda Bozdo ka mbaruar studimet në Fakultetin Ekonomik, Universiteti Bujqësor Kamëz, Dega Financë, më 1979, Mbrojtur titullin Doktor i Shencave ekonomike pranë këtij Universiteti me temën: ”Shpërndarja dhe rishpërndarja e të ardhurave Kombëtare në ish B. Sovjetik”, ndjekur kurse specializimi pranë:
– Univeritetit të Nebraska-Lincoln, USA,
– Virginia Polytechnic Institute and State University, USA,
– Iowa State University, Ames, USA,
– Center for economic research of Charlers University ,Prague, Czech republic,
– World bank, Europian Bank dhe FMN at Vienna, Austri,
– Studienzentrum, Gerzensee, Switzerland
– FED, New York, Washington DC, USA,
– Central Bank of France
Kam punuar si pedagoge nga 1980-1992 në Univeristetin Ekonomik, Universiteti Bujqesor Kamëz,
1992-1995 Këshilltare e Governatorit të Bankës së Shqipërisë,
1995-1998 Drejtoreshe e Divizionit të politikës Monetare, Banka e Shqipërisë,
1998-2005 Kryeinspektore në Departamentin e Mbikëqyrjes, Banka e Shqipërisë,
2005-2009 Shefe e Sektorit të menaxhimit të riskut të kredisë, të sektorit të Mis-it, e sektorit të Menaxhimit financiar, në Bankën Popullore SG.
Janar – qershor 2010 Përgjegjëse e Departamentit të Financë-Bankës, UET
Antare e Bordit drejtues të ACER
Antare e Bordit drejtues të SME-ve

Botimet:
– Artikuj të ndryshëm në Revistën ekonomike, Economicus, konferenca ndërkombëtare etj.
– Komentari i Ligjit nr 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, Bashkëautore. Banka e Shqipërisë, Tiranë 2003
– Manuali i Inspektimit, Bashkëautore, Banka e Shqipërisë, Tiranë 2003