GRISEJDA-MYSLIMI-min

MSc. Grisejda Myslimi

Grisejda Myslimi u diplomua në degën “Financë” në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, në vitin 2013. Më tej, ajo vazhdoi studimet master në fushën e financës në Universitetin Europian të Tiranës. Në përfundim të ciklit të dytë të studimeve ajo kishte përvojën e parë të punës në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë si Inspektore në terren. Prej tetorit 2015 është pjesë e stafit të Universitetit Europian të Tiranës, si asistent pedagog në Departamentin e Financës dhe Ekonomisë.