Tonin-Gjuraj

Prof. Dr. Tonin Gjuraj

Ph.D. në Sociologji, Universiteti i Tiranës, Shqipëri; studime dhe kërkime postdoktorale në Kolegjin St’ Anthony të Universitetit të Oksfordit në MB; Master në Shoqëri dhe Politikë, Universiteti i Evropës Qendrore, Pragë, Republika Çeke; BA në Filologji Angleze, Universiteti i Tiranës, Shqipëri; kurse të ndryshme specializimi për edukimin e qytetarisë demokratike në Universitetin e Uashingtonit, Seattle, SHBA dhe në shumë universitete të tjera jashtë vendit, si: Norvegji, Poloni, Itali, Hungari, Holandë, Gjermani, Izrael, etj. Ka disa vite që përvojë në mësimdhënie në nivel universitar, shumë përvojë pune për agjencitë kombëtare dhe ndërkombëtare në çështjet fetare dhe demokracinë, studimet e shoqërisë civile dhe gjakmarrjes, si dhe kërkime në terren. Ka botuar shumë artikuj shkencorë në revista të njohura shkencore, brenda dhe jashtë vendit të tij. Ai ka shërbyer si ambasador i Republikës së Shqipërisë në Shtetin e Izraelit (2007 – 2009) dhe tani është anëtar i Këshillit të Ambasadorëve Shqiptarë. Aktualisht është nënkryetar i Konferencës së Rektorëve të Shqipërisë. Që nga viti 2011, ai ushtron detyrën e rektorit të Universitetit Europian të Tiranës, Shqipëri.