enri hide

Prof. Assoc. Dr. Enri Hide

Enri Hide është pedagog i Sigurisë Ndërkombëtare dhe Gjeopolitikës në Universitetin Europian të Tiranës (EUT). Ai ka marrë Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe ka një MA në BE dhe Vendet në Zhvillim dhe MSc në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Strategjike. Z. Hide ka doktoruar në Marrëdhëniet Ndërkombëtare (mbi Terrorizmin dhe Dhunën Fetare Ekstremiste) dhe në fakt është Profesor i Asociuar i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në EUT.
Krahas shkencave sociale në përgjithësi, ku ai është i angazhuar në projekte të ndryshme kërkimore mbi gjendjen e shkencave sociale në Shqipëri, interesat e tij akademike përfshijnë fushën e politikës së jashtme, sigurisë, terrorizmit dhe gjeopolitikës në Shqipëri dhe më gjerë në rajon.
Ai ka kontribuar me botime të kërkimeve origjinale bazë (dokumente politikash dhe studime strategjike) mbi dhunën ekstremiste në Shqipëri gjatë 10 viteve të fundit, me Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (ku ai është gjithashtu një studiues i lartë i asociuar) dhe me Qendrën. të ekselencës së Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë.
Ai gjithashtu ka marrë pjesë në projekte të shumta kërkimore për sigurinë, dhunën ekstremiste dhe politikën e jashtme me organizata ndërkombëtare dhe aktorë të tjerë, si OSBE, Ambasada e SHBA-së, Fondacioni për Shoqëri të Hapur, NATO, Trusti Ballkanik për Demokraci, RACVIAC, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal etj. Ai gjithashtu ka publikuar punime dhe artikuj të shumtë mbi çështjet e sigurisë rajonale dhe të brendshme në revista vendase dhe ndërkombëtare.