Selami-Xhepa

Prof. Assoc. Dr. Selami Xhepa

Doktor i Shkencave Ekonomike në Universitetin e Tiranës. Ai ka përfunduar një numër kualifikimesh postdoktorale në një universitet prestigjioz, Universiteti Purdue, Indiana, Shkolla e Qeverisë John Kennedy, Universiteti i Harvardit, Instituti FMN, dhe ka qenë një anëtar Chevening në Qendrën Bradfor për Zhvillim Ndërkombëtar, MB, dhe shumë qendra. kërkimore dhe universitete. Ai ka mbajtur poste të larta në administratën e lartë shtetërore, duke qenë gjithashtu Anëtar i Parlamentit Shqiptar për legjislaturën 2009-2013. Përkthyer, autor dhe bashkautor i një numri botimesh, materialesh kërkimore dhe artikujsh shkencorë si dhe ka kontribuar shpesh në debatet publike në media.