Emirgena Nikolli Photo

PhD (c) Emirgena Nikolli

Emirgena Nikolli – Asistent Lektore pranë Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës, Fakulteti I Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian i Tiranës.Njëkohësisht
kandidate për doktorante në Universitetin Gdansk, Sopot, Poloni. Tema e tezës “Impakti I arsimit të lartë në rritjen ekonomike të vende Ballkanike.Serbi, Shqipëri, Mal I Zi, Maqedonia e Veriut.
Ka punuar si lektore me kohë të pjesshme në Universitetin “Ismail Qemali”.
Emirgena ka përfunduar studimet bachelor dhe master shkencor në ekonomiks në Universitetin “Epoka”. Ka experiencë afërsisht 3 vjecare si bankiere në “Bankën Amerikane të Investimeve”.
Është autore e disa artikujve shkencorë të realizuara në kuadër të pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare. Interesi I saj në kërkimin shkencor është në fushat e ekonomiksit, financës, makroekonomi, arsim, etj.
Që nga Tetor 2021, është pjesë e stafit akademik në “Universitetin Europian të Tiranës”.