ferit_duka

Prof. Dr. Ferit Duka

Lektor në Universitetin Europian të Tiranës

KUALIFIKIMI AKADEMIK FUSHA DHE INSTITUCIONI KËRKIMOR
Kërkime postdoktorale Shoqëria, feja, institucionet dhe ligji në Shqipërinë osmane dhe pasosmane (Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Universiteti Europian i Tiranës, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Turke dhe Arkivi Kombëtar i MB ).
Titulli “Profesor Doktor” Akademia e Shkencave e Shqipërisë (28.01.2004)
Titulli “Profesor i Asociuar“ Akademia e Shkencave e Shqipërisë (11.01.1997)
Studime Doktorale (Doktor i Shkencave në Histori) Akademia e Shkencave e Shqipërisë (25.01.1995)
Kurse të ndryshme specializimi – Specializimi pasuniversitar në Turkologji dhe Otomanistikë në Universitetet e Ankarasë dhe Stambollit (vitet 1983,1984 dhe 1989)

-Specializim në demografinë historike në Universitetin e Grazit, Austri (mars-maj 1994)

-Marrja e përvojës nga universitetet britanike duke vizituar universitetet e Oksfordit, Kembrixhit, Londrës, Birmingam, Bredford dhe Lids (nëntor 1995)

-Fitimi i përvojës nga Departamenti i Historisë i Universitetit Katolik të Louvain, Belgjikë (Programi TEMPUS, qershor 1997)

 

Aktualisht Prof. Duka është lektor i Historisë së Shqipërisë dhe Historisë së Qytetërimeve në Universitetin Europian të Tiranës. I lindur në rrethin e Elbasanit në vitin 1953, ai është diplomuar në vitin 1977 në Universitetin e Tiranës (dega Histori dhe Gjeografi). Gjatë studimeve pasuniversitare dhe pasuniversitare ndoqi intensivisht kurset e turqishtes së re dhe të vjetër (osmane).

Për të avancuar kualifikimin e tij në osmanistikë, Prof. Duka bëri specializime dhe kërkime afatgjata dhe afatshkurtra në fushën e historisë dhe gjuhës osmane në universitetet e Ankarasë dhe Stambollit (Turqi) dhe në fushën e Demografisë Historike në Universitetin e Gracit. (Austri).

Pas përfundimit të studimeve pasuniversitare emërohet arkivist në Arkivin e Shtetit Shqiptar në Tiranë në vitin 1977 (Departamenti i Dokumenteve Osmane). Më pas, që nga fundi i vitit 1979 punoi si studiues në Institutin e Historisë (Dega e Studimeve Mesjetare dhe Osmane) të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në Tiranë.